Motywujące refleksje (662)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Plotka szczególnie niszczy nas i drugiego człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

Mędrzec Syrach mocno walczy z pokutującym wśród nas przysłowiem „zastaw się, a postaw się”. Roztropność jest darem. (Zob. Syr 18, 33) ks. Rafał Jarosiewicz

Im bardziej jesteśmy przygotowani do tego, aby podejmować decyzje, tym bardziej dzieła Boże przez nas mogą się urzeczywistniać. ks. Rafał Jarosiewicz

W żadnej sytuacji naszego życia nie ma drogi bez wyjścia. ks. Rafał Jarosiewicz

Formacja zakłada nieustanny rozwój. Jeśli ktoś mówi, że ją skończył, to znaczy że jeszcze jej nie rozpoczął. ks. Rafał Jarosiewicz

Miłosierdzie Pana jest ogromne wobec osób, które „wracają”. ks. Rafał Jarosiewicz

Bóg jest dobry

Bóg jest dobry, i pragnie dobra dla człowieka. Niestety nasz problem polega na tym, że my w to nie wierzymy. ks. Rafał Jarosiewicz

Jesteśmy stworzeni na obraz Boży. To Bóg chce, abyśmy byli najlepszą wersją samych siebie. Bóg wpisał Swoje prawo w nasze serca, tak aby człowiek potrafił odróżnić dobro od zła. ks. Rafał Jarosiewicz

Pycha to nie jest uczucie, ale postawienie siebie w wielkości ponad innymi. Pokora to prawda o sobie. ks. Rafał Jarosiewicz

Pycha zgubiła już wielu. Pokora wielu doprowadziła do nieba. ks. Rafał Jarosiewicz

Top