Motywujące refleksje (628)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Bóg daje nam zdolności, których tak naprawdę potrzebujemy. ks. Rafał Jarosiewicz

Bóg dając nam wolną wolę, dał nam tym samym możliwość panowania nad myślami, nie tylko nad słowami i czynami. ks. Rafał Jarosiewicz

Dzielenie się mądrością jest znakiem odpowiedzialności. ks. Rafał Jarosiewicz

Umiejętność wypowiadania słów wtedy, kiedy jest ku temu czas daje nam szansę na to, że słowa nie zostaną zlekceważone albo zbagatelizowane. ks. Rafał Jarosiewicz

Nie każde

Nie każde upomnienie jest wypełnieniem woli Bożej. ks. Rafał Jarosiewicz

Kiedy Bóg wskazuje przez Swoje Słowo, aby nie słuchać rady grzeszników, tak naprawdę zachęca byśmy słuchali Jego Samego. ks. Rafał Jarosiewicz

Plotka szczególnie niszczy nas i drugiego człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

Mędrzec Syrach mocno walczy z pokutującym wśród nas przysłowiem „zastaw się, a postaw się”. Roztropność jest darem. (Zob. Syr 18, 33) ks. Rafał Jarosiewicz

Im bardziej jesteśmy przygotowani do tego, aby podejmować decyzje, tym bardziej dzieła Boże przez nas mogą się urzeczywistniać. ks. Rafał Jarosiewicz

W żadnej sytuacji naszego życia nie ma drogi bez wyjścia. ks. Rafał Jarosiewicz

Top