Motywujące refleksje (625)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Ukształtowanie uczniów, którzy będą  nieść przesłanie Ewangelii i będą zdolnymi kształtować innych, to papierek lakmusowy na ile jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. ks. Rafał Jarosiewicz

Kształcenie to jedna z dróg realizacji Ewangelii w życiu swoim i innych. ks. Rafał Jarosiewicz

Wychowanie to nie tylko zadanie powierzone nam przez Boga, ale to także wielki dar. ks. Rafał Jarosiewicz

Prawdziwa miłość jest wymagająca - zarówno do innych, jak i do siebie. ks. Rafał Jarosiewicz

Trudne słowa...

Trudne słowa, które otrzymujemy ze strony innych, w większości podcinają nasz zapał, niż powodują, że chcemy się zmieniać. ks. Rafał Jarosiewicz

Czyniąc dobro i nie spodziewając się za to niczego w zamian, nasze intencje są naprawdę czyste. ks. Rafał Jarosiewicz

Zadowolenie z życia bardzo często nie wynika z tego, co posiadamy, choć niestety to, co posiadamy wpływa na niezadowolenie. ks. Rafał Jarosiewicz

Pomoc bliźniemu w naszym życiu ma być związana z roztropnością i możliwościami. ks. Rafał Jarosiewicz

Kiedy tracimy coś dla przyjaciela zyskujemy nieskończenie więcej. ks. Rafał Jarosiewicz

Każdy dobry dar, który ofiarowujemy innym, Bóg widzi i zapisuje w „księdze życia”. ks. Rafał Jarosiewicz

Top