Motywujące refleksje (714)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Częste przywoływanie Bożej obecności pomaga nam, by nie tracić cennych momentów z naszego życia. ks. Rafał Jarosiewicz

Proszenie Boga o pomoc nie jest przejawem pychy, ale zaufania i pokory. ks. Rafał Jarosiewicz

Bóg mając wgląd w nasze serce zna nasze intencje i według nich będzie nas sądził. ks. Rafał Jarosiewicz

Ci którzy są ubodzy przed Bogiem w sposób szczególny mogą liczyć na Jego działanie. ks. Rafał Jarosiewicz

Żadne przekupywanie Boga, w prawdziwej relacji, nie wchodzi w grę. ks. Rafał Jarosiewicz

Nikt nie przewyższy w hojności naszego Stwórcy. ks. Rafał Jarosiewicz

Pan Bóg ucząc nas dziesięciny chce, aby ona była składana z radością. ks. Rafał Jarosiewicz

Bóg w sposób szczególny ceni ofiarę składaną przez człowieka, który jest sprawiedliwy. ks. Rafał Jarosiewicz

Ofiarą uwielbienia jest także składana jałmużna (Zob. Syr 35, 2 b) ks. Rafał Jarosiewicz

Bóg chce pomagać nam w naszych postanowieniach. Problem jest w tym, że tak mało Go o to prosimy. ks. Rafał Jarosiewicz

Top