Motywujące refleksje (539)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Czynienie dobra nigdy nie jest zapomniane przez Boga, ale jest zbieraniem skarbów u Niego, gdzie „ani mól, ani rdza” tego nie dosięgną.

ks. Rafał Jarosiewicz

Nie zawsze dobro, które chcemy uczynić drugiemu człowiekowi ma być uczynione tej osobie, której my chcemy, ale tej którą wskazuje nam Bóg.

ks. Rafał Jarosiewicz

Przyjąć dobro

Nie każde dobro, które czynimy drugiemu człowiekowi jest w stanie on przyjąć w tym czasie, w którym my byśmy chcieli.

ks. Rafał Jarosiewicz

Dobrze jest

Dobrze jest, prowadząc jakieś dzieło, w czasie przykrości przypomnieć sobie wszystkie dobre i piękne momenty, najlepiej z tym dziełem związane. Przez to Bóg pomaga iść dalej.

ks. Rafał Jarosiewicz

Ufność Bogu

Ufność Bogu wcale nie chroni nas przed trudnościami. Bóg jednak daje łaskę, aby je przezwyciężać.

ks. Rafał Jarosiewicz

Pan Bóg łączy

Pan Bóg łączy Swoje błogosławieństwo z relacją, do której zaprasza człowieka. Kiedy my traktujemy Go serio, On także tym samym odpowiada, często inaczej niż my byśmy chcieli, ale zawsze dla naszego dobra.

ks. Rafał Jarosiewicz

Wyłączamy Boga

Czasem wyłączamy Boga z naszego życia uważając, że On naprawdę nie panuje nad tym, co dzieje się w naszej codzienności.

ks. Rafał Jarosiewicz

Ciężka praca

Nawet ciężka praca, bez Bożego błogosławieństwa, nie będzie dawała radości i satysfakcji.

ks. Rafał Jarosiewicz

Umiejętność odmawiania i nie brania na siebie zbyt wielu spraw jest także wypełnianiem woli Bożej.

ks. Rafał Jarosiewicz

Wysłuchiwanie

W gąszczu informacji, w którym się na co dzień poruszamy mamy uczyć się tego, by nie odpowiadać bez namysłu i wysłuchania drugiej strony.

ks. Rafał Jarosiewicz

Top